Politika Privatnosti

GDPR je naziv za Uredbu 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

VODITELJ OBRADE je fizička ili pravna osoba koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka.

IZVRŠITELJ OBRADE je fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Oli Oil (OPG Pereša), OIB:07384774121, Aleja Maslina 3, 52212 Fažana (u nastavku: Društvo).

Društvo brine za Vašu privatnost i zaštitu Vaših osobnih podataka. Ovu izjavu o privatnosti objavili smo kako bismo Vas obavijestili o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka koje imamo o Vama, o zakonskim temeljima na kojima ih prikupljamo i obrađujemo, o Vašim osobnim pravima koja imate u vezi svojih osobnih podataka te načinima kako svoja prava možete ostvariti ili zaštititi. Stoga vas ljubazno molimo da detaljno pročitate ovu Izjavu i da povremeno provjerite ovu stranicu radi eventualnih ažuriranja Izjave u budućnosti.

O nama

Oli Oil (OPG Pereša), OIB:07384774121, Aleja Maslina 3, 52212 Fažana voditelj obrade vaših podataka (dalje u tekstu: „mi“, „nas“ i sl.) u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ova Izjava pokriva podatke koje o vama prikupimo putem interneta, odnosno posredstvom e-maila, web stranice www.olioil.store te ostalih povezanih sredstava komunikacije.

Eventualne poveznice koje se nalaze na našem web-mjestu, a vode do drugih web-stranica nisu pokrivene ovom Izjavom i ne možemo odgovarati za njihov sadržaj ili praksu obrade podataka.

Koje osobne podatke prikupljamo

Tijekom korištenja web-stranice o vama možemo prikupiti nekoliko vrsta podataka koji se samostalno ili u kombinaciji s ostalim podacima mogu smatrati osobnima. To su:

Ime i prezime
Adresa
Broj telefona
E-mail adresa
Podaci s kreditne kartice
Vaša IP adresa
Kada prikupljamo Vaše osobne podatke

Postoji više situacija tijekom kojih možemo prikupljati vaše osobne podatke:

kad nam osobne podatke svojevoljno pružite, na primjer kad ispunite obrazac za narudžbu ili registraciju korisnika, kad nas nazovete na broj telefona naveden na web stranici, pošaljete nam e-mail ili nam se obratite putem kontakt obrasca;
kad posjetite našu web stranicu, npr. podaci o IP adresi koji se mogu automatski prikupljati kad je to nužno potrebno za sigurnost i ispravan rad stranice;
kad nas nazovete, u kojem slučaju razgovor može biti sniman;
kad podatke dobijemo od trećih strana u skladu sa zakonom, o čemu ćemo vas obavijestiti u roku od 30 dana od zaprimanja tih podataka ili tijekom prvog uspostavljanja kontakta.
Ne prikupljamo podatke maloljetnih osoba niti istima nudimo svoje usluge. Ne obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka u smislu čl. 9. Opće uredbe.

Svrhe korištenja Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo:

radi obrade Vaše narudžbe putem web shopa, u svrhu izdavanja računa;
radi registracije novog korisničkog računa;
radi komunikacije i odgovora na vaše upite i zahtjeve za suradnju;
radi organizacije nagradnih natječaja i objave imena dobitnika;
radi analize posjeta web-stranici i personalizacije korisničkog iskustva;
radi slanja promotivnih poruka i newslettera.
Zadržavamo pravo prosljeđivanja vaših osobnih podataka trećim stranama (našim stručnim suradnicima i/ili tvrtkama s kojima pružamo usluge) u svrhu pružanja kvalitetnije usluge ili ako od nas to zatražite. Isto tako, zadržavamo pravo javne objave imena dobitnika nagradnih natječaja na temelju našeg legitimnog interesa, odnosno čuvanja transparentnosti i regularnosti samog natječaja.

Primatelji podataka

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo trećim stranama, osim ako nismo na to obvezni temeljem zakona.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo u treće zemlje koje nisu obuhvaćene odlukama adekvatnosti Europske komisije ili Štitom privatnosti (odlukom o prijenosu podataka između SAD-a i EU-a koja propisuje razinu zaštite ekvivalentnu onoj EU-a). Podaci o posjeti i identifikatori mogu se prenositi u SAD kod voditelja obrade Google Inc.

Izvršitelji obrade

Vaše osobne podatke možemo proslijediti trećim stranama poput knjigovodstvenog servisa, vršiteljima usluge naplate kreditnih kartica ili kurirskoj službi radi isporuke narudžbe. Sa svim izvršiteljima obrade imamo valjanje ugovore o zaštiti podataka koje naše partnere obvezuju na čuvanje Vaših osobnih podataka u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Korištenje kolačića i drugih identifikatora

Prilikom posjeta našoj web-stranici, od vašeg preglednika možemo prikupiti sljedeće podatke:

IP adresu
Vrijeme pristupa
Identifikatore (preglednik, operativni sustav, jezik i sl.)
Prethodnu web-stranicu s koje se pristupilo (referrer)
Sadržaj košarice
Ti se podaci prikupljaju radi osiguravanja stabilnosti poslužitelja, poboljšavanja sigurnosti, boljeg korisničkog iskustva i lakšeg iskustva kupovine. Ove aktivnosti skupljanja podataka temelje se na našem legitimnom interesu.

Više podataka o kolačićima možete saznati u našoj Izjavi o kolačićima .

Zaštita podataka

Za zaštitu Vaših podataka koje šaljete preko ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Svi vaši osobni podaci u našem posjedu čuvaju se na zakonom primjeren način. U pravilu koristimo HTTPS sustav kriptiranja čime se podaci štite od neovlaštenog pristupa. Poruke e-pošte pohranjene su na sigurnim poslužiteljima i zaštićene lozinkama. Ako nije prijeko potrebno, vaše podatke nećemo umnažati i ispisivati, osim u svrhu izrade redovnih sigurnosnih kopija.

Pristup Vašim osobnim podacima imaju zaposlenici kojima te informacije koriste kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Eventualni suradnici i ostali izvršitelji obrade jamče jednaku ili višu razinu zaštite podataka od one navedenoj u ovoj Izjavi.

Razdoblje i mjesto pohrane

Podatke koje od Vas dobijemo na temelju privole u pravilu pohranjujemo dok istu ne povučete. U suprotnom, podatke pohranjujemo koliko je to potrebno za izvršavanje ugovornih i/ili zakonskih obveza, a najmanje dvije godine. Podatke o komunikaciji (npr. kad nam se obratite) držimo najmanje 5 godina. Podatke telefonskih razgovora pohranjujemo na razdoblje od 2 godine.

Osobni podaci pohranjuju se u prostorijama tvrtke u adekvatno zaštićenim prostorijama te na poslužitelju tvrtke i trećih strana u Republici Hrvatskoj.

Vaša zakonska prava

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, svim ispitanicima (osobama koji ostavljaju svoje osobne podatke) pripadaju određena prava koja mogu ostvariti u bilo kojem trenutku javljanjem voditelju obrade.

Ako imate bilo kakva pitanja ili želite ostvariti neko od dolje navedenih prava, molimo Vas da nam se obratite na 0918812184 Patrick, olioil.peresa@gmail.com ili poštom na adresu: Aleja Maslina 3, 52212 Fažana

Na Vaše ćemo zahtjeve u pravilu odgovoriti u roku 30 dana.

Pravo pristupa i informiranja

Na vaš ćemo vam zahtjev dostaviti izvješće o svim vašim osobnim podacima kojima raspolažemo i omogućiti vam uvid u iste. Ako ne raspolažemo vašim osobnim podacima, o tome ćemo vas također obavijestiti.

Ako ste nam osobne podatke dostavili prilikom registracije kupca, odnosno člana, svoje podatke možete uvijek pregledati i iz svog korisničkog profila.

Pravo ispravka

Ako utvrdite netočnosti u osobnim podacima kojima raspolažemo, na vaš ćemo ih zahtjev ispraviti, uz dostavljanje točnih informacija. Tijekom obrade zahtjeva u pravilu ćemo, kadgod je moguće, privremeno obustaviti obradu spornih podataka.

Ako ste nam osobne podatke dostavili prilikom registracije kupca, odnosno člana, svoje podatke možete uvijek izmijeniti i pregledati i iz svog korisničkog profila.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Imate pravo zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka kojima raspolažemo ako je barem jedan od ovih uvjeta zadovoljen:

podatke obrađujemo na nezakonit način;
vaše podatke koristimo u svrhu izravnog marketinga temeljenog na legitimnom interesu;
nema zakonske osnove za pohranu podataka;
podaci više nisu potrebni za ispunjenje svrhe u koju su prikupljeni;
postoji zakonska obveza za njihovo brisanje;
povukli ste privolu za njihovu obradu.
Ova prava proizlaze iz čl. 17. st. 1. Opće uredbe. Napominjemo da je pravo ograničeno i da nećemo biti u mogućnosti u svim slučajevima na vaš zahtjev obrisati osobne podatke, npr. ako imamo zakonsku obvezu iste čuvati.

Pravo na ograničenje obrade

možete od nas tražiti da privremeno obustavimo obradu ako:

smatrate da su podaci netočni (poslali ste zahtjev za ispravkom),
su podaci nezakonito obrađeni, ali ne želite izbrisati podatke
su Vam podaci potrebni za obranu, postavljanje ili ostvarivanje pravnih zahtjeva, čak iako ih mi više ne trebamo
očekujete potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi za obradu Vaše, nakon upućenog prigovora na obradu.
Pravo na prenosivost podataka

Na vaš ćemo vam zahtjev dostaviti kopiju Vaših podataka u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Možete zatražiti da te podatke prenesemo i izravno drugom voditelju obrade kojeg nam navedete.

Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate pravo usprotiviti se našoj obradi vaših osobnih podataka temeljenoj na legitimnom interesu. Nakon zaprimanja prigovora utvrdit ćemo nadilaze li naši legitimni interesi eventualne rizike po vaša prava i slobode.

Pravo pritužbe nadležnom tijelu

Trudimo se vaše osobne podatke obrađivati na transparentan i pošten način, u skladu sa zakonom.

Ipak, ako smatrate da na nezakonit način obrađujemo vaše podatke ili spor ne možemo riješiti mirnim putem, imate pravo uputiti žalbu nadležnom tijelu u državi članici EU-a u kojoj imate prebivalište ili izravno Agenciji za zaštiti osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb; azop@azop.hr .

Obavještavanje o povredi osobnih podataka

U slučaju da dođe do povrede osobnih podataka (što uključuje, ali nije ograničeno na krađu, gubitak, neovlašteno prikazivanje, umnažanje i otkrivanje) s mogućim značajnim negativnim utjecajem na Vaša prava i slobode, dužni smo Vas i nadzorno tijelo o tome obavijestiti što je prije moguće, a najkasnije 72 sata od našeg saznanja za povredu.

Obavijest o povredi nismo Vam dužni poslati samo u slučajevima:

ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).
Kontakt podaci

Kontaktirati nas možete na:

Mobitel:
0918812184 

Email:
olioil.peresa@gmail.com

Pošta: 
Aleja Maslina 3, 52212 Fažana

Promjene ove Izjave

Zadržavamo pravo ažuriranja ove Izjave. Najnovija inačica bit će objavljena na ovoj stranici.

Datum zadnje promjene: 04.05.2023.